วันที่ 19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (เบเกอรี่) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีพื้นที่เป้าหมายตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ณ สถาบันการเงินคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม