วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แหล่งเรียนรู้บุหงาซีเระ (สบู่ก้อน/สบู่เหลว) โดยมี นายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่โกตาบารู เข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การทำสบู่ก้อนสมุนไพร(ผลิตจากใบพลู) และการทำสบู่เหลวสมุนไพร(ผลิตจากใบพลู) โดยมีนายเวคิน วุฒิวงศ์ , และนายอภิชิต อนุบุตร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เพิ่มเติม