📌กำหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562🎉
👩‍🎓นักศึกษาสามาตรวจสอบรายชื่อและรหัสที่นั่งได้ตามลิงค์ดังนี้👨‍🎓
📣https://drive.google.com/drive/folders/1FnwJsIertwrJgsZOk6jz-FeijprLnxRg?usp=sharing

👉🏻ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม🥳🥳🥳
📍รายงานตัวและฝึกซ้อม ในวันที่ 12 ก.ย. 63
📚เวลา 08.00น.-12.00น. ทุกสาขาวิชา 📌ยกเว้นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
📚เวลา 13.00น.-15.00น. เฉพาะสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย