วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประส่งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลามีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถนำไปใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันต่อไป

อ่านเพิ่ม