วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมงานคหกรรมและศิลปหัตถกรรมชุมชน รุ่นที่ 4/2563 ในโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 โดยมีการสอนทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการทำผ้ามัดย้อมที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง และเรียนรู้สร้างสรรค์ลายผ้าด้วยตัวเอง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ณ เกาะทวด หมู่ที่ 10 บ้านในหลง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม