1 . คลิป การเข้าใช้งาน Google Class Room สำหรับนักศึกษา 

 

 กดลิงค์ ->   

 

2. การใช้ Google Meet การเข้าชั้นเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 - คลิป การใช้ Google Meet สำหรับนักศึกษา (Android)

 

  กดลิงค์ ->     

 

 - คลิป การใช้ Google Meet สำหรับนักศึกษา (IOS)

 

   กดลิงค์ -> 

 

3. การใช้ Zoom การเข้าชั้นเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 

   กดลิงค์ ->