1 . คลิป การเข้าใช้งาน Google Class Room สำหรับนักศึกษา 

 กดลิงค์ -> https://drive.google.com/file/d/1-Ibn8hh6XgHaM8OADNYAXNQXRXns7NCu/view?usp=sharing

2. การใช้ Hanouts Meet การเข้าชั้นเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 

 

- คลิป การใช้ Hanout Meet สำหรับนักศึกษา (Android)

กดลิงค์ -> https://drive.google.com/file/d/1UVKFtldqwuUtB5puYQWHBPYEV7g4u0JJ/view?usp=sharing 

คลิป การใช้ Hanout Meet สำหรับนักศึกษา (IOS)

กดลิงค์ -> https://drive.google.com/file/d/1KoWQvE0oJwTYQo3QG33z3ItOFjV774X4/view?usp=sharing