วันที่ 28 เมษายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นตัวแทนวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทราย972 และธ.ก.ส.สาขายะลา แจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่สมาชิกสถาบันการเงินและชาวบ้าน ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ในพื้นที่บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป, ตำบลตาเซะ และพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม