วิทยาลัยชุมชนยะลา เสริมทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า หวังสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 23 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมและแบบสากล รุ่นที่1/2563 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม