วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2562 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม