วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันพระ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดหลักห้า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
อ่านเพิ่มเติม