วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญวิทยาลัยชุมชนยะลา นายอาสมิง มะแซ ครู คศ.1วิทยาลัยชุมชนยะลา นางโนรฮีดายะห์ ยะโกะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวสารีนา โตะลูบาตง เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดงานสองวัฒนธรรมนำสันติสุขตำบลโกตาบารู ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโกตาบารู (บ้านพักเกษตร) โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการฝึกทักษะอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู ซึ่งภายในงานได้นำเสนอผลงาน อาทิเช่น ผ้ามัดจากสีธรรมชาติจากทรัพยากรในท้องถิ่น การทำขนมถ้วยฟู การทำขนมขี้มอด การทำบูหงาซีเร๊ะและของที่ระลึกในขบวนขันหมาก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม