เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีเปิดและวิ่งในงาน เนื่องในวันครบรอบ 109 ปี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา สร้างสีสันเมืองยะลาพร้อมการจัดหารายได้เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานการเปิดงานฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และมิตรภาพต่างวัยร่วมกัน