ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลาโดยมี ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธารรท์ รองประธานอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางอัญชลี พงศ์เกษตร นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นายทะนงกิจ โชติมณี นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครูค.ศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2966974853526645