ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องการรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปรการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบ

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2966966540194143