วันที่ 8 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์นักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์นักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ร่วมไปถึงการทำงานเป็นทีมการวางแผนการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านอีกหลายประเภทอีกด้วย

ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาประเภทสากลและกีฬาพื้นบ้าน ดังนี้

ประเภทกีฬาสากล มี 3 ชนิดกีฬา คือ

 • กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาแชร์บอลประเภทหญิง
 • กีฬาเซปัคตะกร้อประเภทชาย

ประเภทกีฬาพื้นบ้าน มี 10 ชนิดกีฬา คือ

 • กีฬาชักเย่อ              ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่งผลัดลูกแตงโม ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่ง 3 ขา ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาเลี้ยงลูกบอล ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่งเรือบก ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาปิดตาตีปิ๊บ ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬากินวิบาก ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาซุปเปอร์แมน ประเภทชาย/หญิง

 

นอกจากนี้ยังมีการประกวด ขบวนพาเหรด และกองเชียร์อีกด้วย ในการแข่งขันกีฬาทุกระดับนั้นนักปรัชญาของการแข่งขันกีฬาคือการได้ร่วมในการแข่งขันโดยไม่เน้นในผลแพ้หรือชนะเป็นสำคัญ

 

อ่านเพิ่มเติม1

รูปกิจกรรมกีฬาสี62