บรรยากาศวันแรก กีฬาสีสานสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13/2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม