วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม​ 2562​ นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายต่วน อับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมูลียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา นายสนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา ตรวจเยี่ยม นิเทศนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาอำเภอรามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และเยี่ยมชมของฝากโกตาบารู "ข้าวเหนียวปิ้ง แมะมี" ชมขั้นตอนการทำข้าวเหนียวปิ้งสูตรดั้งเดิม