หลักสูตรนวดแผนไทย รุ่นที่ 1/2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดบริการนวดภายในงานถนนคนเดิน ระหว่างวันที่ 2-​4 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก #วิทยาลัยชุมชนยะลา #หลักสูตรนวดแผนไทย #เพียงชั่วโมงละ99บาทเท่านั้น