ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปรับพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา2562ไม่มีการสอบให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าเรียนปรับพื้นฐานเรียนปรับพื้นฐานเลยครับ รายละเอียดจากลิ้งด้านล่างเลยครับ

รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างครับ

 

https://drive.google.com/open?id=14yrHcNbwtd69RkZQsSwJJy5HV53gxCS6