วันที่ 8 กันยายน วิทยาลัยชุมชนยะลาฝึกซ้อมใหญ่ "พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 " ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.