ประชาสัมพันธ์!!

     เรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมฟรี งานเเสดงเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 " เทคโนโลยีการเกษตร "(Southernmost Technology And Innovotion Festival 1 Agritech) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงเเรมเซาท์เทริน์ วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ การเเสดงเเละจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเเละเทคโนโลยี นิทรรศการ การเสวนา การเเข่งขันเสนอเเนวคิดเเก้ไขยางพาราเเละนาร้าง เป็นต้น โดย ศอ. บต. ร่วมกับ กอ. รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติบูรณาการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น