ประชาสัมพันธ์!!!!!!!!


    รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 11)

*นักศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบเลขที่นั่งของตัวเอง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญา ในวันที่ 10 กันยายน 2561