วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยขุมชนยะลา ครั้งที่ 6 พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนยะลา คลิกเพื่อติดตามการประชุมตามหัวข้อต่อไปนี้