📢ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่า วชช.ยะลาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
📚มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 📣ครั้งที่ 3📣
ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้

💻สาขาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
1.การพัฒนาชุมชน รับจำนวน 18 คน
2.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับจำนวน 18 คน
👉🏻กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน สาขาวิชาที่เปิดดูจากเอกสารประกอบที่อยู่ในลิงค์ด้านล่างนี้
👩‍🎓ภาคกศ.บป.
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=629
👩‍🎓 การสมัคร
- ภาคกศ.บป. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome
สอบถามเพิ่มเติมโทร 073-216-649

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2563
รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง
เอกสารประกาศรับสมัคร คลิกลิ้งด้านล่างครับhttps://drive.google.com/file/d/1xX2DCA6X8MDDvYkct39mJIQGrKABdbey/view?usp=sharing
ระเบียบการ คลิกลิ้งด้านล่างครับ https://drive.google.com/file/d/1NPSdQxA7saABjUrrbfH7iPMKSBAcx9GL/view?usp=sharing
ใบสมัคร คลิกลิ้งด้านล่างครับ https://drive.google.com/open?id=1KANOjC5A9dfdnEz5B2D3BfDre3ywc9uL

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกนำสมัย (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากกันละออง) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ้งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากกันละอองและฉากป้องกันโรคโควิด-19 ได้และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นำไปใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะนางภรณี เลื่องอรุณ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6/2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19วิทยาลัยชุมชนยะลาได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าประชุมโดยทุกท่านต้องใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สวมใส่ "หน้ากากอนามัย" ทุกคนและนั่งเว้นระยะห่างระหว่างการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วชช.ยะลาจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2563

สแกนคิวอาร์โค้ดเรียนปรับพื้นฐานการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาสามารถดูตารางเรียน และรับทราบรายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์ (QR Code) เพื่อเข้ากลุ่ม Line ตามสาขา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม