วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2562 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันพระ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดหลักห้า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาบ้านกำปงบือแน ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมีหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆไปให้บริการประชาชน เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน อำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด ส่งเสริมการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการกับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2562 โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายจักรกฤณ์ ธัญญคุณากรสกุล นางภรณี เลื่องอรุณ นายอาบีดีน มนูญทวี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายจรัส เรืองแก้ว นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ นางสุภามาศ เพชรรัตน์ นายสุริยา หนูหมาด นางชื่นวัน บุญทัน นางอัญชุลี ยานุมาศยุคลและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2562 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญวิทยาลัยชุมชนยะลา นายอาสมิง มะแซ ครู คศ.1วิทยาลัยชุมชนยะลา นางโนรฮีดายะห์ ยะโกะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวสารีนา โตะลูบาตง เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดงานสองวัฒนธรรมนำสันติสุขตำบลโกตาบารู ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโกตาบารู (บ้านพักเกษตร) โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการฝึกทักษะอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู ซึ่งภายในงานได้นำเสนอผลงาน อาทิเช่น ผ้ามัดจากสีธรรมชาติจากทรัพยากรในท้องถิ่น การทำขนมถ้วยฟู การทำขนมขี้มอด การทำบูหงาซีเร๊ะและของที่ระลึกในขบวนขันหมาก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม