ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มารายงานตัว ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เวลา 13.00น. ในวันเดียวกัน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมต้อนรับพลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อปรึกษาหารือแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ในปี 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาชั้นปีที่ 3 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-13.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ
อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายจรูญ พรหมสุข ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายมนัส ศุภชีวะกุล นายสมชาย เอี่ยวสกุล นายนิมุ มะกาเจ นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายวิชาพร ชินประพัทธ์ นางลักขณา ญาณภาพ และนายอับดลรอศักดิ์ หมาดอุมา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

             ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา 2563
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 มีนาคม 2563
รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างครับ

เอกสารประกาศรับสมัคร
คลิกลิ้งด้านล่างครับ
https://drive.google.com/open…

ระเบียบการ
คลิกลิ้งด้านล่างครับ
https://drive.google.com/open…

ใบสมัคร
คลิกลิ้งด้านล่างครับ
https://drive.google.com/open…