วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นำทีมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว และ โภชนาการอาหารฮาลาล เพื่อจัดทำหลักสูตรร่วม โดยวิทยาลัยชุมชน ได้ทำหลักสูตรอนุปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อนักศึกษาเรียนจบ อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแล้วสามารถศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เพียงแค่ 1 ปีสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เลย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะเชิญสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อจัดประชุมอีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในเดือนมีนาคม 2563 นี้ นอกจากนั้นยังติดตามการทำของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขา การพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และจะเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปลายเดือน มีนาคมนี้ โดยจะใช้เวลาเรียน 2 เทอม 1 ซัมเมอร์ ทั้งนี้ยังสามารถผ่อนค่าเทอมได้ถึง 4 งวดด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา (ทีมภาคใต้) คว้าแชมป์ วอลเลย์บอลชาย ในการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”

วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์ เพื่อเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี” โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศ วชช.ยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในส่วนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทวิ่งผ่านซุปเปอร์แมนหิมะได้รับรางวัลชนะเลิศ และในส่วนของขบวนพาเหรดประเภทสวยงามและประทับใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โดยการแข่งขัน “มุกดาหารเกมส์” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสังคมและอารมณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์และนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พ.อ. สุดศรันท์ ลำเจียก และคณะ ได้ติดตามการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลา และตรวจสอบความจำเป็นและความเร่งด่วน ในการพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ของบบูรณาการในการก่อสร้างจากผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการติดตามการดำเนินงานเป็นที่พอใจ

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อทุนการศึกษา

"Ycc CHARITY RUN 2020" ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่อยากให้คุณพลาด‼️

🏃🏃‍เชิญชวนนักวิ่งทั่วประเทศมาร่วม เพื่อทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

🏃🏃‍"Ycc CHARITY RUN 2020"

👉ระยะ 5.5 km.
👉ค่าสมัคร ราคา 350.-
👉ค่าสมัคร VIP ราคา 1,000 .-

🚩รีบสมัครด่วน
📍เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-7 เมษายน 2563

📍สมัครออนไลน์ผ่าน QR Code หรือจะสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา‼️

จัดโดย
: วิทยาลัยชุมชนยะลา

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล วิทยาลัยชุมชนยะลา
Facebook : วิทยาลัยชุมชนยะลา
Tel: 073-216-646-7