วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีส่วนราชการภาคส่วนต่างๆ ไปให้บริการประชาชน เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน อำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด ส่งเสริมการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการกับประชาชน

อ่านเพิ่ม

 

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วันที่ 25 ที่ อาคาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ บุคลากรฝ่ายแผน พัสดุและวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564" ด้วยระบบงบประมาณรายจ่ายประจำของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” โดยจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาถวายบังคมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 
 
 
 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา นำตัวแทนนักนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม