วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา
ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 บัดนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจ้างเหมาบริการ เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ดังเอกสารที่แนบดังนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพนางนัยนา โพธิ์เตี้ยเทียม นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา ที่วัดลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วันที่ 25 ที่ อาคาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ บุคลากรฝ่ายแผน พัสดุและวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ด้วยระบบงบประมาณรายจ่ายประจำของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” โดยจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม