วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ #วิทยาลัยชุมชนยะลาเเละคณะร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย” ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา สนับสนุนเงิน จำนวน 1,500 บาท ในการซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มและร่วมซ่อมแซมจากกำนันอับดุลเล๊าะ เจ๊ะอาแซ กำนัน ตำบลห้วยกระทิง (ศิษย์เก่าวชช.ยะลา )พร้อมทั้งขอขอบคุณ นายอาแว ดาเละ สมาชิก อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ(ศิษย์เก่าวชช.ยะลา)ที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา ซ่อมแซมและทาสีป้ายให้ใหม่ ไฉไล ยืดอายุการใช้งาน ใน #อำเภอกรงปินัง #จังหวัดยะลา

   วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครยะลา เชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมรับฟังความเห็นจากเครือข่ายชุมชน เน้นการแลกเปลี่ยนปัญหาทุกข์และสุขของประชาชนใน เทศบาลนครยะลา ในการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสัญญา สุวรรรโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในที่ประชุมด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายชุมชน จัดประชุมกัน 3 เดือนต่อครั้ง ในเขตเทศบาลนครยะลา

   อ่านเพิ่มเติม facebook.

        วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) ประจำปี 2561 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่3/2561 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา                                                         

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.