📢 ข่าวดี❗️❗️❗️
สำหรับศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
👩‍🎓สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2563 👨‍🎓
👩‍💻สมัครด้วยตนเองได้ที่ eduservice.yru.ac.th/apphome

🚩สาขาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
✅ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
✅ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
✅ สาขาวิชาการจัดการ
✅ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
✅ สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย)

***สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย)
สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

#ค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชา👩‍🎓
📚 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
📚 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
📚 สาขาวิชาการจัดการ
📚 สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย
💶 ค่าเทอม 9,500 บาท/ต่อเทอม🎒

*** หมายเหตุสิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวของสาขาดังกล่าว
1.ค่าเทอม 9,500 บาท
2.ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
# รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,500 บาท

📚 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค่าเทอม 10,000 บาท/ต่อเทอม

*** หมายเหตุสิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวของสาขาดังกล่าว
1.ค่าเทอม 10,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
# รวมเป็นเงินทั้งหมด 11,000 บาท

🕵️‍♀️รายละเอียดการรับสมัครสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
1.ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=609
2.ประกาศเปิดรับเพิ่มสาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=610

 

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา  ลงพื้นที่เขตอำเภอในจังหวัดยะลาและในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาอาศัยอยู่ โดยลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2563 เพื่อส่งมอบ “ถุงน้ำใจ”ชุดอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น  จำนวน 36 ครัวเรือน  ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ที่มีความยากจนและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)  ซึ่งหมู่บ้านถูกสั่งปิดทำให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัว
# แล้วเราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัยที่สุดไปด้วยกัน #ด้วยความห่วงใยจากวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลายะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์และการเปิดภาคเรียนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

ไม่ต้องกลัวจะเรียนไม่ทัน!!!
วิทยาลัยชุมชนยะลาเรามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สะดวก ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

#ด้วยความห่วงใยจากวิทยาลัยชุมชนยะลา #วิทยาลัยชุมชนยะลา #โควิดเราต้องรอด

 

ห่างกันสักพัก เว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยง
ยืน-นั่ง ห่างกัน/ไม่อยู่ในที่ชุมชน/รักษาความสะอาด
ด้วยความห่วงใย วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #อยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคน #ห่างกันสักพัก #เพราะรักถึงต้องห่าง #stop #covid19