วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา ผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา  ให้เกียรติเป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2564 โดยมีนางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นางอัญชลี พงศ์เกษตร นายทะนงกิจ โชติมณี นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2564
สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมทำบุญทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน

วันที่ 24 ธันวาคม 2563  ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2563  โดยมีนางภรณี เลื่องอรุณ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางสุนันทา เสรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2563 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดดในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "วารสารข่าว วชช.ยะลา วชช วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผิ้ง ชั้น อาคารเรียน ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ป็นป ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนางภรณี เลื่องอรุณ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอ มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางสุนันทา เสรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริ ครั้งที่ 12/2563 ในครั้งนี้ iin Tiiis พัฒนาคน พัฒนาท้องถิน จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา เลขที่2ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร.0-7321-6646..7"