ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยะลา

Downloadไฟล์เอกสาร

 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) รุ่นที่34 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 10 มิถุนายน 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#การศึกษ

ตารางแสดงห้องเรียนระดับอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาละยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา
รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบก่อนอบรบระบบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfODfXgIgsowep0xTPEMs4aNDIi6cXgq5asp89oBOqr81Xa7Q/viewform?usp=sf_link