ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์...
กำหนดการ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนยะลาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564...
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายอาสมิง มะแซ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม (การทำโรตีชาชัก) รุ่นที่ 7/2565...
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอภิปรายหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรม สัมมนาเพื่อชี้แจงการเตรียมนำเสนอ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน...
Welcome to CU E - Library ระบบห้องสมุดออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยะลา Website Login เพื่อยืมหนังสือ EBOOK...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว