ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา , วิทยาลัยชุมชนสงขลา , วิทยาลัยชุมชนสตูล ,...
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัสดุ...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561...
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการพร้อมตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ # วิทยาลัยชุมชนยะลา เเละคณะร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา สนับสนุนเงิน จำนวน 1,500 บาท...
วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) ประจำปี 2561 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่3/2561 ระหว่างวันที่...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครยะลา เชิญผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมรับฟังความเห็นจากเครือข่ายชุมชน...
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้...
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ # วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ # สำนักวิชาการ และผู้อำนวยการ #...
มาแล้ว!!!!!! เปิดรับสมัคร........ วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) ประจำปี 2561 ประจำเดือน...
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ...
คลิปข่าว