ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ...
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับ เทศบาลโกตาบารู จัดกิจกรรม โครงการทำนุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ...
วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์...
วันที่ 9 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการอบรมระบบงานทะเบียนและการวัดผล ประจำปี 2561 กิจกรรม 1 :...
วันที่ 8 กันยายน วิทยาลัยชุมชนยะลาฝึกซ้อมใหญ่ "พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 " ณ...
วันที่ 5 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2561 ณ...
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ร่วมการแข่งขันกีฬานักกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561...
ประชาสัมพันธ์!! เรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมฟรี งานเเสดงเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 "...
ประชาสัมพันธ์!!!!!!!! รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 11) *นักศึกษา...
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมอบรมมารยาทและความฉลาดทางสังคม ภายใต้โครงการปรับพื้นฐานการศึกษา...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
คลิปข่าว