ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วชช.ยะลา ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยมีรายละเอียดตามแนบ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา...
วันที่ 02 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำนักศึกษาจำนวน 20 คนเข้าชมการแสดงกิจกรรมดนตรีสมานฉันท์ เทิดพระเกียรติ...
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว