ข่าวคราว/ความเคลื่อนไหว

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอนุปริญญา ปี2557 วชช. ยะลา

 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอนุปริญญา ปี2557 วชช. ยะลา

 

  
 
 
 
        

   

ประชาสัมพันธ์

 

 ปฏิทินการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่งวิทยาลัย   |  ปฏิทิน     

 

 

ประกาศเมื่อ 06/11/2556 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 


 

วิทยาลัยชุมชนยะลา
เลขที่ 2 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073-216646-7 แฟกซ์ 073-216648 

  

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

จำนวนผู้ออนไลน์

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไปออนไลน์