ข่าวคราว/ความเคลื่อนไหว

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

http://1drv.ms/1RkNmUe 

 

 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปี 2558

 

 https://www.facebook.com/yalacc

 

ประกาศ : http://1drv.ms/1cAJRf1

พัฒนาชุมชน : http://1drv.ms/1cAK3uE

ปกครองท้องถิ่น(ศูนย์ยะลา) : http://1drv.ms/1cAK9T2

ปกครองท้องถิ่น(ศูนย์เบตง) : http://1drv.ms/1cAKfdv

เทคโนโลยีการเกษตร : http://1drv.ms/1cAKmFW

การจัดการทั่วไป : http://1drv.ms/1cAKrJQ

การศึกษาปฐมวัย : http://1drv.ms/1cAKvt2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : http://1drv.ms/1OKsyGh

รายละเอียด+กำหนดการ : http://1drv.ms/1PVxaLc

 

 

 


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา

และวัดระดับความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 

 

https://www.facebook.com/yalacc 

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา>

 

 prycc

 


 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายโดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด

 

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยเลือกวิทยาลัยชุมชนที่จะบรรจุและแต่งตั้งได้เพียงแห่งเดียว 

 

 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

 

 


 

 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 


 


ประชาสัมพันธ์

 

 ปฏิทินการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่งวิทยาลัย   |  ปฏิทิน     

 

 

ประกาศเมื่อ 06/11/2556 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 


 

วิทยาลัยชุมชนยะลา
เลขที่ 2 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073-216646-7 แฟกซ์ 073-216648 

  

ระบบบริการการศึกษา

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

จำนวนผู้ออนไลน์

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไปออนไลน์