ข่าวคราว/ความเคลื่อนไหว

 

  

 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 
 
 

 เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับอนุปริญญาของนักศึกษาสาขาปฐมวัย รหัส 56

 

แบบสำรวจรูปแบบฝึกประสบการณ์ (ฝช01) : http://1drv.ms/1N780Ja
แบบขอฝึกประสบการณ์ (ฝช02) : http://1drv.ms/1MsutBK
หนังสือขออนุเคราะห์รับน.ศ.ฝึกงาน (ฝช03) : http://1drv.ms/1N78fnH
หนังสือตอบรับน.ศ.เข้าฝึกงาน(ฝช04) : http://1drv.ms/1N78tLv

 

 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ : http://1drv.ms/1N79FyB
ตัวอย่างหนังสือส่งให้เด็กเป็นตัวอย่าง : http://1drv.ms/1N79JhG
  

 

 


 

 

ไฟล์งาน อ.ดำรัส

 

การจัดการฟาร์ม : http://1drv.ms/1Mk9dZ5
หลักการเลี้ยงสัตว์ : http://1drv.ms/1Mk9knt

 


 
 
ประกาศ

แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 2/2557 และ 3/2557
สำหรับนักศึกษาชั้นปี1 และชั้นปี2 เข้าประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 2 ส.ค. 2558 ที่ register.bcca.go.th
หากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าทำการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนผ่านระบบบริการนักศึกษาฯ ตามวันที่ได้กำหนดข้างต้น
นักศึกษาไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 2/2557
และกระทบต่อผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
 

 
 

 ประกาศ

แจ้งเลื่อนวันฝึกอบรมการใช้ระบบงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

**เฉพาะสาขาการศึกษาปฐมวัย**

จากวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เป็นวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558

**โดยใช้ตารางเวลาฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดิม**

 

 

 

รูปภาพของ วิทยาลัยชุมชนยะลา :: Yala Community College :: 

 

ประชาสัมพันธ์

 

 ปฏิทินการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่งวิทยาลัย   |  ปฏิทิน     

 

 

ประกาศเมื่อ 06/11/2556 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 


 

วิทยาลัยชุมชนยะลา
เลขที่ 2 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073-216646-7 แฟกซ์ 073-216648 

  

ระบบบริการการศึกษา

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

จำนวนผู้ออนไลน์

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไปออนไลน์