ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ...
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา...
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์...
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์...
📍ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่พลาดโอกาสในการสมัครเรียนรอบแรก.... วชช.ยะลา ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2...
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครระหว่างวันที่ 26...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว